Vård & omsorg – undersköterska

Utbilda dig till undersköterska inom vård och omsorg och arbeta med människor som behöver din empati och kompetens.

Vård- och omsorg.

Ett framtidsyrke

Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal som vill jobba inom vård och omsorg. Denna utbildning ger dig bred kunskap inom vård- och omsorgsområdet. Våra lärare har hög pedagogisk kompetens och mångåriga erfarenheter av bl.a. arbete inom sjukvård och omsorgsverksamhet. Du kan välja att studera på hel- eller deltid och kan i viss mån skräddarsy din utbildning. Utbildningen startar två gånger per år.

Utbildningen innefattar även arbetsplatsförlagt lärande (APL) fyra veckor varje termin. Du följer en handledares schema där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Under APL-perioden måste alla elever följa de hygienregler som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen, t.ex. arbetskläder med korta ärmar.

Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, har ett flexibelt synsätt och anpassar undervisningen med hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar.

Jag hör och glömmer, jag ser och minns. Jag gör och förstår.”
(Kinesiskt ordspråk)

Vi arbetar med elevernas nyfikenhet, intresse och engagemang för att nå kunskapskraven. Vi tycker det är viktigt med praktiska övningar i kombination med teoretiskt lärande.

Vi har bl.a. ett välutrustat metodrum där vi iscensätter olika simuleringar och arbetssituationer för att skapa en djupare förståelse för undersköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll. Vi kombinerar även undervisningen med studiebesök, rollspel, experiment, grupparbeten, film samt elevernas eget aktiva deltagande i olika övningar.

Kurser:

Grundläggande:

 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng (APL 4 veckor)
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng (APL 4 veckor)
 • Vård och omsorg specialisering, 100 poäng
 • 300 poäng i valbara kurser inom vård och omsorg

Enligt riktlinjer från Stockholms läns landsting så är det krav på att du som elev måste besöka en vårdcentral/hälsocentral om du praktiserar inom Hälso- och sjukvård. Det är också ett krav på att du ska visa upp ett hälsointyg när du börjar på din praktikplats. Här nedan finns 2 länkar till 2 olika dokument. Det ena heter Hälsodeklaration och det andra Hälsointyg.

Syftet med hälsodeklarationen och hälsointyget är att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete. Det som bland annat ses över är ditt skydd för mässling, vattkoppor, difteri, TBC, MRSA och hepatit B. Vaccinationer är viktiga för att du själv inte ska föra vidare eventuell smitta eller själv bli smittad.

Observera att detta kan medföra omkostnader för dig, både för besök på vårdcentral och för eventuella vaccinationer som du kan vara i behov av. C3L ersätter kostnaden mot uppvisande av kvitto för hälsointyg och eventuell vaccinering för elever som är folkbokförda i Tyresö kommun, om detta krävs från arbetsgivaren under APL inom vårdutbildningen. 

OBS! Utan att ha skickat in hälsointyget så kommer du inte att få den plats du tidigare tackat ja till. Har du inte skickat in ditt intyg senast 3 kalenderveckor innan din praktik börjar så kommer din praktikplats att avbokas. Du riskerar då också att få F i kursen. Om du inte visar upp dessa intyg när du börjar din praktik så kommer verksamheten att neka dig att börja din praktik.

Efter utbildningen

Efter fullgjord utbildning har du möjlighet att arbeta inom olika verksamheter. Till exempel äldreomsorg, när-/akutsjukvård, vårdcentral, psykiatri, gruppboende eller daglig verksamhet. Du kan då bli anställd som undersköterska, stödassistent, boendestödjare, personlig assistent eller skötare (tidigare kallad mentalskötare).

Kombination undersköterska

Om du vill utbilda dig inom vården och inte har svenska som första språk, har avslutat SFI C och inte har betyg i SVA grund, kan du läsa Kombination undersköterska.

Läs om Kombination undersköterska

Ansvarig lärare:

Mats Lodén
mats.loden@tyreso.se

Utbildningsstart:

17 augusti 2020

Sista ansökningsdag:

2 juni 2020

Kurstid:

Tre terminer

Studiestöd:

Utbildningen är
studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk – grundläggande

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur. När du studerar på C3L tillkommer en kopieringsavgift på max 200 kr per termin, oavsett antal kurser.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Upp