Yrkesförare

Utbildning till yrkesförare anordnas av STFGStockholms transport- och fordonstekniska gymnasium,Vuxenutbildningen Upplands-Bro, YrkesAkademin, Yrkesplugget Arlanda och yrkesplugget Bromma på uppdrag av ett flertal kommuner i Stockholms län. Du kan välja mellan följande utbildningar:

Yrkesförare persontransport, 500 poäng (Bussförare)

  • TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
  • PESPER1 Persontrafik – Vux, 200 poäng

Yrkesförare godstransport 1, 600 poäng (Lastbilsförare C)

  • TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
  • GOSGOD0 Godstrafik, 200 poäng
  • GODGOD1 Godshantering – Vux, 100 poäng

Yrkesförare godstransport 2, 800 poäng (Lastbilsförare CE)

  • TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
  • GOSGOD0 Godstrafik, 200 poäng
  • GODGOD1 Godshantering – Vux, 100 poäng
  • TRAFOR0 Fordonskombinationer – godstransporter, 200 poäng

Ansökan sker via yrkesforarkurser.se

För mer information och hjälp med att ansöka, kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Efter utbildningen

Arbetsförmedlingen, Transportföretagen m.fl. har i olika undersökningar kommit fram till att behovet av yrkesförare i regionen och landet är mycket stort under många år framöver. Efter avslutad utbildning finns mycket goda möjligheter till arbete.

Ljus framtid för yrkesförare

Just nu är behovet av chaufförer stort och det kommer att finns ett lika stort behov de kommande 10-15 åren. Bli chaufför, det är ett
säkert kort och ett garanterat jobb med bra lön efter plugget.
– Peo Hinricks VD Hägerstens Åkeri