Vård- och omsorgsutbildning med upplevelsebaserat lärande

Utbilda dig till undersköterska inom vård- och omsorg och arbeta med människor som behöver din empati och kompetens.

Ett framtidsyrke

Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal som vill jobba inom vård och omsorg. Denna utbildning ger dig bred kunskap inom vård- och omsorgsområdet. Våra lärare har hög pedagogisk kompetens och mångåriga erfarenheter av bl.a. arbete inom vård- och omsorg. Du kan välja att studera på hel- eller deltid och kan i viss mån skräddarsy din utbildning.

Utbildningen innefattar även arbetsplatsförlagt lärande (APL) fyra veckor varje termin. Du följer en handledares schema där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Under APL-perioden måste alla elever följa de hygienregler som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen, t.ex. arbetskläder med korta ärmar.

Läs mer om hygienregler här.

Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Vad är upplevelsebaserat lärande?

”Jag hör och glömmer, jag ser och minns. Jag gör och förstår.”
(Kinesiskt ordspråk)

Vi arbetar med elevernas positiva nyfikenhet, intresse och engagemang för att nå kunskapskraven. Vi tycker det är viktigt med praktiska övningar i kombination med teoretiskt lärande. Vi har ett flexibelt synsätt och anpassar undervisningen med hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar.

Vi har bl.a. ett välutrustat metodrum där vi iscensätter olika simuleringar och arbetssituationer för att skapa en djupare förståelse för undersköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll. Vi kombinerar även undervisningen med studiebesök, rollspel, experiment, grupparbeten, film samt elevernas eget aktiva deltagande i olika övningar.

Utbildningen består av en gemensam del om 950 poäng, därefter väljer du din fördjupningsinriktning om 400 poäng.

Kurser

Grundläggande

  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Psykiatri 1, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Specialpedagogik 1, 100 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng (APL 4 veckor)
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng (APL 4 veckor)

Fördjupning

  • 400 poäng i valbara kurser på distans under sista terminen, inom ett av områdena Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård, Funktionsnedsättning samt Psykiatri. (APL 4 veckor)

Viktig information inför din fördjupning

Om du ska göra en praktik (APL) inom Stockholms läns landsting måste du fylla i en hälsodeklaration och lämna till en sjuksköterska. Du ska även ta med en blankett för hälsointyg. Det innebär att du måste beställa tid hos sjuksköterska på en vårdcentral och ta med dig den ifyllda hälsodeklarationen samt blanketten för hälsointyg.

Sjuksköterskan bedömer huruvida en hälsoundersökning är nödvändig och i så fall ska hälsointyget fyllas i och skrivas under av sköterskan som sedan ska arkivera det. Kopior av hälsodeklaration samt eventuellt hälsointyg ska mejlas till: praktiksamordning@nti.se och även lämnas till praktikplatsen.

Anledningen till detta är Landstingets riktlinjer för att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete. Det som  kontrolleras är bl.a. ditt skydd för mässling, vattkoppor och hepatit B. Du kan inte börja din praktik utan att ha genomfört besöket på vårdcentral och skickat in underlag till NTI.

Om du vill utbilda dig inom vården och inte har svenska som första språk, har avslutat SFI C och inte har betyg i SVA grund, kan du läsa utbildningspaketet SFY Vård.

Efter utbildningen

Efter fullgjord utbildning, (1350 poäng) har du möjlighet att arbeta inom olika verksamheter tex äldreomsorgen, när-/akutsjukvård, vårdcentral, psykiatrin, gruppboende eller daglig verksamhet. Du kan då bli anställd som undersköterska, stödassistent, boendestödjare, personlig assistent eller skötare (tidigare kallad mentalskötare).