Grafisk formgivning

Är du intresserad av kommunikation, färg och form? Då kan vår inriktning mot grafisk formgivning vara något för dig. Du lär dig grunderna inom grafisk design för att kunna skapa egna trycksaker. Genom olika övningar får du tillfälle att träna upp din formkänsla och din kreativitet.

Målet är att ge kunskaper som behövs för att planera och medverka i en organisations interna och externa kommunikation, väcka intresse för ditt budskap både skriftligt och muntligt, använda webben och andra digitala kanaler effektivt och framgångsrikt i kommunikationsarbetet, formge och producera proffsigt informationsmaterial för tryck och webb, samt att bygga goda medierelationer.

Programvaror i kurserna: Adobe Photoshop, InDesign och Illustrator. Ev. även viss kostnadsfri programvara.

Utbildningen startar två gånger per år.

Kurser

  • Grafisk kommunikation 1, 100p
  • Grafisk kommunikation 2, 100p
  • Digitalt skapande 1, 100p
  • Digitalt skapande 2, 100p

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du t.ex. arbeta med att producera informationsmaterial eller gå vidare med studier på exempelvis yrkeshögskola.