Barnskötare – inriktning pedagogiskt arbete

Heltidsutbildning på två terminer. Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov av rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ska förbereda dig för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Arbetsplatsförlagt lärande görs fyra veckor under hösten inom förskola och fyra veckor under våren inom skola, fritidshem eller särskola.

Utbildningen startar en gång per år.

Kurser

Termin 1

  • Pedagogiskt arbete, 100 poäng
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Kommunikation, 100 poäng
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
  • Barns växande och lärande, 100 poäng

Termin 2

  • Dramapedagogik, 100 poäng
  • Pedagogiskt arbete, 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
  • Specialpedagogik, 100 poäng

Efter utbildningen

Barnskötare arbetar ofta på en kommunal eller privat förskola tillsammans med förskollärare, eller som elevassistent i skolan.