Systemutvecklare med Java-specialisering

Utbildningen till systemutvecklare fokuserar på konstruktion av applikationer. Du lär dig analys, projekt och processer. Vi varvar föreläsningar med självständigt arbete och du arbetar även med ett par längre projekt under dessa två år.

Alla elever tilldelas vid start en egen dator, då vi vill använda oss av en homogen plattform.

Om antal sökande överstiger antalet platser sker ett avslutande urval i form av ett programmeringsprov på skolan.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning vill vi att du ska vara en systemutvecklare med absolut spetskompetens. Vi samarbetar tätt med näringslivet och många IT-företag i Stockholm men också med KTH vilket gör att vi är ständigt uppdaterade med en hög standard.

5 månaders Lärande i arbete (LIA) ingår då du praktiserar ute på ett företag.