SFX-IT – Svenska för programmerare

SFX-IT för programmerare är en flexibel lösning oavsett vilken nivå du befinner dig på i svenska språket och hur du vill studera. Du kan välja att studera online eller i klassrum. Tillsammans med C3L bestämmer du hur länge du ska studera och vad utbildningen ska innehålla. Du kan välja att studera upp till tre terminer, vilket motsvarar ett och ett halvt år.

Syftet med utbildningen är att du som programmerare från ett annat land snabbt ska kunna lära dig svenska och bli tillgänglig på arbetsmarknaden.

Hur studerar man?

På SFX-IT har du två möjligheter till studieform.

Dagtid i klassrum i Tyresö

Om du väljer att studera på dagtid i klassrum går du ca 15-18 timmar i veckan och läser svenska som andraspråk med fokus på IT och programmering. Vi rekommenderar att du väljer dagtidsstudier om du har möjlighet.

Kvällstid online

Om du väljer att studera kvällstid online kommer du att få ca tre timmar i veckan i ett virtuellt klassrum på webbplattformen Fronter. Du arbetar mestadels självständigt efter en studieplan och på webblektionerna kommer läraren i första hand fokusera på muntlig träning.

Du kommer till C3L på ett informationsmöte i samband med kursstart och i slutet av terminen då du gör ett slutprov.

Detta är en bra lösning för dig som redan har jobb som programmerare men behöver lära dig svenska för att kunna jobba vidare i Sverige.

Vem kan ansöka?

Du behöver vara utbildad programmerare, exempelvis ha en universitetsutbildning eller Microsoftcertifiering i programmering. Du kan vara nybörjare i svenska språket. Du ska inte vara klar med sva grundläggande delkurs 4.

Du måste också kunna tala och förstå engelska.

Hur ansöker jag?

Första steget till din ansökan är att fylla i intresseanmälan.
Efter att du har fyllt i den, får du en länk till ett pdf-formulär. Det ska du spara, fylla i, skriva ut och lämna på SFI-centrum eller Komvux-centrum i din hemkommun, tillsammans med kopior på de dokument som står i listan på ansökningsblanketten.

Din hemkommun behöver signera del 2 av ansökningsformuläret. När de har signerat det, kommer de att skicka hela ansökan till oss.

Du kommer sedan att få en kallelse till ett programmeringstest i valfritt språk som testar dina programmeringskunskaper.

Kursinnehåll

Obligatoriska kurser

 • Svenska som andraspråk med IT-inriktning från SFI C till SVA 3
  Kursbeskrivning: Eleven börjar på aktuell kunskapsnivå. Förutom att ge en språklig grund är svenskan  anpassad för att arbeta som programmerare. Undervisningen avser  att bygga upp ett stort vokabulär som kan användas inom IT-branschen i Sverige. Kurserna avslutas med intyg eller betyg.
  Alla svenskkurser erbjuds även online på kvällstid, med lektioner i webbklassrum en gång i veckan.
 • Svenska med C#
  För elever som läser på dagtid i Tyresö ingår en kurs i programmeringssvenska med hjälp av C#. Du lär dig grunderna i programmeringsspråket C#, samtidigt som du lär dig använda svenska språket i programmering.  Denna kurs ingår för alla som är klara med SFI C.

Valbara kurser

 • Programmering 1 med Java, dagtid eller online
  Kursen behandlar sådant som datalagring och databearbetning, logik, vektorer, metoder, objekt, klassbibliotek och filhantering.
 • Programmering 2 med Java, dagtid eller online
  Kursen behandlar bl.a. arv, UML, gränssnitt, typoberoende, lambdauttryck, Java Collections Framework, grafiska användargränssnitt, trådar och kommunikation.
 • Certifieringskurser i C# och Java online
  Kursbeskrivning: Vi erbjuder kurspaket för dig som vill få de officiella certifikaten från Oracle och/eller Microsoft inom Java och C#. Eleven studerar själv efter en studieplan online och vid slutet erbjuds eleven en voucher som är värd två försök på test hos Microsoft eller Oracle.

Utöver dessa erbjuder vi också:

 • CV-konstruktion
 • Förberedelse inför jobbintervju
 • Gästföreläsare, besök och events med fokus på jobb inom IT
 • Individuell coachning