SFY Barn – utbildning med svenska som andraspråk

Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda dig till barnskötare, resurspedagog eller elevassistent inom förskolan och grundskolan och som behöver utveckla dina kunskaper och färdigheter i det svenska språket.

Först läser du en 20 veckors förberedande kurs på heltid i SFI/svenska som andraspråk med fokus på pedagogiskt arbete, studieteknik och datorkunskap. Du fortsätter sedan med fyra terminer (två år) på barnskötarutbildningen där du också fortsätter studera svenska. Utbildningen inkluderar också åtta veckors praktik.

Var ges utbildningen?

Utbildningen ges i klassrum på C3L i Tyresö.

Vem kan ansöka?

Du som har avslutat SFI C men ännu inte tagit betyg i SVA Grund (grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4) kan söka utbildningen. Om du inte är boende i Tyresö kommun, behöver du gå till en studievägledare i din kommun och lämna in din ansökan till SFY Barn där. Din hemkommun bestämmer om du kan studera i Tyresö.

Hur ansöker jag?

Första steget till din ansökan är att fylla i en intresseanmälan.
Efter att du har fyllt i den, får du en länk till en ansökningsblankett. Den ska du spara, fylla i, skriva ut och lämna på SFI-centrum eller Komvuxcentrum i din hemkommun tillsammans med en kopia på ditt betyg i svenska. De behöver signera del två av blanketten och skicka ansökan till C3L.

OBS! Om du är folkbokförd i Tyresö behöver du bara fylla första sidan i ansökningsblanketten.

Hur görs urvalet?

Vi tar in ca 25 personer på SFY Barn. För att bli antagen krävs det att du har gjort en intagningsintervju. Alla som ansöker till utbildningen blir kallade till att göra en intervju. Ungefär en vecka efter att du har gjort intervjun kommer du att få svar på om du kommit in på utbildningen eller inte. Du kan också få reservplats, i så fall kommer du in på utbildningen om någon annan lämnar sin plats.

Kursinnehåll

Termin 1 – SFI/svenska som andraspråk med fokus på pedagogiskt arbete.

  • Grundläggande svenska som andraspråk med fokus på pedagogiskt arbete. Inkluderar studieteknik, datorkunskap och kommunikation.

Termin 2-5 – barnskötarutbildning med svenska som andraspråk, grundläggande/gymnasiala kurser

  • Dramapedagogik, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Människors miljöer, 100p
  • Etnicitet och kulturmöten, 100p
  • Specialpedagogik, 100p

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka jobb som barnskötare i förskolan, resurspedagog eller elevassistent i grundskolan eller annan liknande verksamhet.