SFI – Svenska för invandrare

Sfi-utbildningen är för dig som:

  • vill lära dig grunderna i svenska språket
  • vill få ett funktionellt muntligt och skriftligt andraspråk för fortsatta studier och för tillträde till arbetsmarknaden
  • är folkbokförd i Tyresö och är över 16 år

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Du övar läs- och hörförståelse, muntlig kommunikation samt skriftlig framställning. Du utökar ditt ordförråd, arbetar med stavning, grammatik och uttal, läser enklare texter, skriver och bearbetar texter för hand och med hjälp av dator.

Vi erbjuder dagkurser måndag till fredag och kvällskurser en gång per vecka, måndag eller torsdag.

Kurser

  • Studieväg 1: Kurs A, B, C och D
  • Studieväg 2: Kurs B, C och D
  • Studieväg 3: Kurs C och D

Placeringen beror på din studiebakgrund och dina kunskaper i svenska språket.

SFI-lärare

Linda Almgren
070-169 84 01

Samah Ayad
070-169 88 91

Emelie Clevesjö
070-169 80 39

Sara Daugaard
070-169 84 07

Anna De Cell
070-169 81 94

Mikael Gejel
070-169 81 73

Helena Holmberg
070-169 81 95

Elvira Huseinlee
070-169 85 25

Karin Jansson
070-169 89 93

Ingrid Klasson
070-488 95 74

Emma Lind
070-169 81 66

Hampus Kärki Lindqvist
070-169 80 88

Asli Kökat Aydin
070-169 82 18

Fredrik Millvid
070-169 84 97

Therese Nilsson
070-169 82 52

Elevassistent

Mikael Norell
070-169 83 91