SFI – Svenska för invandrare

Sfi-utbildningen är för dig som:

  • vill lära dig grunderna i svenska språket
  • vill få ett funktionellt muntligt och skriftligt andraspråk för fortsatta studier och för tillträde till arbetsmarknaden
  • är folkbokförd i Tyresö och är över 16 år

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Du övar läs- och hörförståelse, muntlig kommunikation samt skriftlig framställning. Du utökar ditt ordförråd, arbetar med stavning, grammatik och uttal, läser enklare texter, skriver och bearbetar texter för hand och med hjälp av dator.

Vi erbjuder dagkurser måndag till fredag och kvällskurser en gång per vecka, måndag eller torsdag.

Kurser

  • Studieväg 1: Kurs A, B, C och D
  • Studieväg 2: Kurs B, C och D
  • Studieväg 3: Kurs C och D

Placeringen beror på din studiebakgrund och dina kunskaper i svenska språket.

Hur ansöker jag till SFI?

Om du bor i Tyresö och vill studera på C3L bokar du tid för registrering via expeditionen på C3L, eller mail till info-c3l@tyreso.se.

För dig som bor i annan kommun och vill studera SFI i Tyresö
Du behöver ett godkännande från din hemkommun för att kunna studera SFI hos oss på C3L. Blanketten finner du här:
Blankett för ansökan från annan kommun

Efter att du fått ett godkännande bokar du tid för registrering via expeditionen på C3L, eller mail till info-c3l@tyreso.se.

För dig som bor i Tyresö och vill studera SFI i annan kommun
Om du vill studera SFI i annan kommun behöver du den kommunens särskilda ansökningsblankett. Information om var du hittar blanketten finner du på respektive kommuns webbplats. Du skickar/lämnar din ansökan till C3L tillsammans med intyg om varför du behöver studera i annan kommun, t ex intyg från din arbetsgivare.

SFI-lärare

Linda Almgren
070-169 84 01

Karin Arhamn
070-169 80 54

Samah Ayad
070-169 88 91

Åsa Back
070-169 87 16

Emelie Clevesjö
070-169 80 39

Sara Daugaard
070-169 84 07

Mikael Gejel
070-169 81 73

Elvira Huseinlee
070-169 85 25

Katarina Ivanovic
070-169 87 01

Karin Jansson
070-169 89 93

Ingrid Klasson
070-488 95 74

Emma Lind
070-169 81 66

Hampus Kärki Lindqvist
070-169 80 88

Asli Kökat Aydin
070-169 82 18

Yalda Omedi
070-169 81 94

Isabel Pinto de Ballchand
070-169 87 88

Therese Nilsson
070-169 82 52

Elevassistent

Mikael Norell
070-169 83 91