Second Chance School

I augusti 2015 startade Second Chance School sin verksamhet för ungdomar mellan 17 och 24 år. Utbildningen är individuellt utformad och ger dig möjlighet att lära dig ett yrke. Några dagar i veckan är du på en arbetsplats med en handledare från branschen. De övriga dagarna är du på skolan och läser teori som är kopplad till yrket. Har du viljan och motivation? Då har vi kunskapen och engagerad personal som hjälper dig att nå målet!

Vem kan söka till Second Chance School?

Till oss söker sig ungdomar med olika bakgrund från skola och arbetsliv. Av olika anledningar har de inte fullföljt sina gymnasiestudier och ibland inte heller uppnått fullständiga betyg från tiden i grundskolan. Känner du igen dig? Kanske vill du få till en förändring? Då vill vi gärna hjälpa till med att utforma en utbildning som passar just dig.

Hur blir man antagen till utbildningen?

För att bli antagen krävs att du verkligen vill ta den här andra chansen. Först får du skicka in en intresseanmälan. Sedan blir du kallad till ett första informationsmöte där vi berättar hur vi arbetar, ger exempel på hur dagarna kan se ut och hur verksamheten fungerar. Tycker du att det låter intressant blir du kallad till en kortare intervju där vi frågar dig om nuläget och dina framtidsplaner.

Om Second Chance School fortfarande låter som en utbildning som kan passa dig får du komma till oss för en djupintervju. Där har vi ett samtal om dina erfarenheter från skolan och arbetsmarknaden, om din motivation och mycket annat. När vi har all den informationen kan vi börja arbetet med att skapa en unik utbildning speciellt för dig.

När du blivit antagen

Om vi kan erbjuda dig en plats påbörjas utbildningen med en fem veckor lång orienteringskurs, förlagd i Second Chance Schools lokaler som ligger i Tyresö gymnasium. Syftet med orienteringskursen är att få branschkunskap, förberedas på att bli arbetstagare, få utvecklas som människa och få nya kunskaper inom områden som privatekonomi, service och bemötande, hälsa och mående samt psykologi.

En stor del av orienteringskursen handlar om att vara en del av en grupp som är trygg och som stöttar varandra, och har det bra tillsammans. Under orienteringskursen får du stöd i att formulera mål med det arbetsplatsförlagda lärandet.

40 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Våra två APL-coacher har hittat arbetsplatser med handledare, tänkta att passa just dig. Under den första delen av utbildningen är du på din APL-plats tre dagar i veckan och på Second Chance School två dagar i veckan. Under den andra och sista delen är du på din APL-plats fyra dagar per vecka och på Second Chance School en dag per vecka.

Till APL-platsen kommer din APL-coach för att genomföra trepartssamtal, för att på så sätt lyssna till både dina och arbetsplatsens tankar om nuläget och framtiden.