Studieinformation – Gymnasial vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är till för vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning eller kanske byta yrkesbana.

Läser du minst 20p i veckan (t.ex 20 veckor =400p) räknas dina studier som heltidsstudier. I fråga om studiestöd kontakta CSN för information om vad du är berättigad till. Du har möjlighet att läsa kurserna som dag, kvälls eller distanskurser.

Du har rätt till vuxenutbildning från höstterminen det år du fyller 20 år och kurserna är kostnadsfria men läromedel och andra material betalar du själv.

Läsa upp betyg

Vill du läsa upp betyg från gymnasiet men har fullständiga betyg från en 3-årig gymnasieutbildning kan du inte självklart få läsa om redan godkända kurser. Komvux kurser reserveras för vuxna som behöver kompetensutveckla för att klara nya krav eller regler inom arbetslivet, men också för dem som har gamla eller korta utbildningar.

Har du speciella skäl för att ändå läsa upp dina betyg så kontakta våra studievägledare.

Komplettera för högskolebehörighet

Att komplettera sin gymnasieutbildning för de nya behörighetskraven till högskolor och universitet är öppet för samtliga som är behöriga att söka inom den kommunala vuxenutbildningen.

Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne eller föredrar att studera mycket självständigt kan få betyg genom att göra en prövning.  Prövningen sker genom både skriftlig och muntlig tentamen.

Fyll i en intresseanmälan senast en månad före prövningsperioden. Avgiften för prövning är 500 kr per kurs.

Ansökan

Till din ansökan ska du lämna kopior på betyg från tidigare utbildningar. Betygen måste bifogas ansökan varje gång du söker kurser hos oss.

Studier i annan kommun

Vill du läsa på Komvux i en annan kommun måste din ansökan ändå gå igenom din hemkommun. Det är också viktigt att du noga motiverar dina skäl. Av ekonomiska skäl är kommunen mycket restriktiva med att bevilja studier i en annan kommun.

Observera att sökande från Nacka kommun söker över Nacka 24.