Studieinformation – Grundläggande vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och:

  • saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kursens längd styrs av individuella förkunskaper, tid och målsättning. Du har möjlighet att läsa på dag- eller kvällstid. Läser du minst 20p i veckan (t.ex 20 veckor =400p) räknas dina studier som heltidsstudier. I fråga om studiestöd, kontakta CSN för information om vad du är berättigad till.