Kurser komvux - grundläggande

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för alla som behöver läsa in, repetera eller komplettera grundskolans ämnen. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns nationella kurser och delkurser. Om du vill läsa en kurs som du inte hittar här, kontakta C3Ls studievägledning.

Kategorier

Arbetsminnesträning – orienteringskurs

Vill du träna din koncentration?

Kursen är för dig som har svårt med koncentrationen. Du får en coach som stöttar dig under fem veckor.

Under dessa veckor arbetar du aktivt med det datorbaserade program som finns installerat på C3L:s datorer.

Kursen berättigar till studiemedel, men ger inte betyg.

 

Engelska – grundläggande

Vill du lära dig engelska?

Grundläggande engelska är indelat i 4 steg. Innan du börjar får du göra ett nivåtest för att bli placerad i den delkurs som passar dig. Efter steg 4 ges betyg på gymnasieförberedande kurs i engelska. Efter godkänt betyg kan du fortsätta på gymnasiekurs Engelska 5.

Kurserna ger dig kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Kurserna ger dig möjligheter att kunna klara av vardagliga situationer t.ex. vid inköp och restaurangbesök. Du ska kunna läsa och förstå enkel text och enkla instruktioner och meddelanden samt kunna presentera dig skriftligt och muntligt och ha viss kännedom om språkets strukturer.

Efter att du avslutat delkurs 4 ska du kunna förstå och göra dig förstådd i samtal och diskussioner om t.ex. kända förhållanden och egna intresseområden. Du bygger upp ett ordförråd för att kunna läsa och förstå sammanhängande texter. Du ska efter kursen kunna kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga och bekanta ämnen. Du övar dig också på att lyssna till tydligt engelskt tal samt får kunskap om språkets struktur.

Poäng per delkurs:
Delkurs 1: 100
Delkurs 2: 100
Delkurs 3: 200
Delkurs 4: 200

Matematik – grundläggande

Vill du lära dig matematik?

Du som har gått mycket kort tid i skolan och inte har grundläggande kunskaper i matematik bör studera matematik på grundläggande nivå. Kursen är indelad i fyra delkurser. Innan du börjar får du göra ett nivåtest för att bli placerad i den delkurs som passar dig. När du är godkänd på delkurs 4 kan du gå vidare till matematik på gymnasienivå.

Du får bl.a. lära dig positionssystemet, de fyra räknesätten, decimalform, geometri, statistik, samband och förändring och procenträkning. Annat som ingår är ränta, geometri, diagram och tabeller, potenser, algebra och ekva­tioner, statistik, sannolikhetslära och grundläggande funktionslära.

Du läser kursen med en individuell studieplan och planerar dina studier tillsammans med läraren .

Du får lärarhjälp på schemalagda tider, där läraren fungerar som handledare. I denna kurs ges individuella genomgångar vid behov.

Varje delmoment testas och utvärderas tillsammans med läraren. Betyg sätts när du visat kunskaper på hela kursen. Kursens längd styrs av individuella förkunskaper, tid och målsättning.

Poäng per delkurs:
Delkurs 1: 100
Delkurs 2: 100
Delkurs 3: 200
Delkurs 4: 200

Svenska som andraspråk – grundläggande

Vill du lära dig mer svenska?

På den här kursen får du möjlighet att vidareutveckla din svenska i tal och skrift. Du får öva upp din förmåga att använda svenska i olika situationer i vardagslivet, i studierna och i arbetslivet. Du får arbeta med din förståelse av både talad och skriven svenska. Du får läsa, kommentera och analysera olika typer av texter. Du får delta i muntlig kommunikation i samtal, diskussioner och redovisningar. Du får skriva olika typer av texter och aktivt arbeta med ordförrådet och grammatiken.

För att gå kursen behöver du vara godkänd på SFI D eller ha motsvarande kunskaper i svenska. Kursen är indelad i fyra delkurser. Innan du börjar får du göra ett nivåtest för att bli placerad i den delkurs som passar dig. När du är godkänd på delkurs 4 kan du gå vidare till gymnasiekurserna i svenska som andraspråk.

Poäng per delkurs:
Delkurs 1: 100
Delkurs 2: 200
Delkurs 3: 200
Delkurs 4: 200