Litteraturlista hösten 2019

Här kan du hitta den kurslitteratur som används i kurser och utbildningar på C3L.

Köp inga böcker innan du har träffat eller talat med din lärare!

OBS! Om du beställer böcker på nätet måste du göra det i ditt eget namn, inte i C3L:s. Om du beställer böcker i C3L:s namn kommer vi att makulera beställningen och du kommer att få betala en extra avgift till säljaren.

Observera att listan inte omfattar litteratur för NTI-kurser, den informationen får du direkt från NTI.

Grundläggande vuxenutbildning

Engelska

Nivå 1 och 2:

 • Connect 1, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10596-3

Nivå 3 och 4:

 • Connect 2Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10634-2

Matematik

Matematik, delkurs 3:

 • CordaNova Delkurs 3, Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-69689-25

Matematik, delkurs 4:

 • CordaNova Delkurs 4, Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-69690-8

Svenska som andraspråk

Dag och kväll:

 • Grundhjulet, Sanoma utbildning, ISBN: 978-91-523-2798-2
 • Forma svenskan, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-11072-1

Gymnasial vuxenutbildning

Affärsutveckling och ledarskap

 • H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter, Liber, ISBN: 978-91-47-11022-3

Digitalt skapande 1 och 2

 • Effektiv visuell kommunikation, Carlsson bokförlag, ISBN: 978-91-7331-766-5

Engelska

 • Engelska 5: Solid gold 1 + student’s key, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-08417-6 (lärobok), 978-91-44-10404-1 (facit)
 • Engelska 6: Solid Gold B + student’s key, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10780-6 (lärobok), ISBN 978-91-44-11074-5 (facit)
 • Engelska 7: Progress Gold C + student´s key, Studentlitteratur, ISBN: 9789144057545 (lärobok), 978-91-44-050683 (facit)

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1:

 • Access Företagsekonomi 1,  uppl 2011, Liber, ISBN: 978-91-47-10008-8 (faktabok), 978-91-47-10009-5 (uppgiftsbok)
 • Access Företagsekonomi 1Liber, ISBN: 978-91-47-10010-1 (lösningar) OBS! Frivillig

Företagsekonomi 2:

 • Access Företagsekonomi 2, uppl 2012, Liber, ISBN: 978-91-47-10527-4 (faktabok), 978-91-47-10528-1 (uppgiftsbok)
 • Access Företagsekonomi 2, Liber, ISBN: 978-91-47-10529-8 (lösningar) OBS! Frivillig

Grafisk kommunikation 1 och 2

 • Grafisk kommunikation, Liber, ISBN 978-91-47-08791-4

Historia

 • Historia 1a1 och 1a2: Historia 1b – Historiens landskap – Kungar och karnevalerNA förlag, ISBN: 978-91-98-16815-0

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1:

 • Information och kommunikation 1 Office 2016, Behandlade Ord, ISBN: 978-91-85989-89-8 (teori), 978-91-85989-90-4 (uppgifter)

Inköp

 • Inköp 1: H2000 Inköp 1 Fakta och uppgifter, Liber, ISBN: 978-91-47-10617-2

Journalistik, reklam och kommunikation 1 och 2

 • Journalistik, reklam och information, Liber, ISBN: 978-91-47-10779-7

Matematik

Grafritande miniräknare  rekommenderas från och med kurs 2

Matematik 1a:

 • Matematik M1a, Liber, ISBN: 978-91-47-08554-5

Matematik 1b:

 • Matematik Origo 1b/1c vux, Sanoma, ISBN: 52317310

Matematik 2a:

 • Matematik M2a, Liber, ISBN: 978-91-47-10891-6

Matematik 2b:

 • Matematik Origo 2b/2c vux, Sanoma, ISBN: 52319055

Matematik 3b:

 • Matematik Origo 3b/3c vux, Sanoma, ISBN: 52321058

Naturkunskap

 • Naturkunskap 1a1: Synpunkt 1a1, Gleerups, ISBN:978-91-40-69266-5
 • Naturkunskap 1a2: Synpunkt 1b, Gleerups, ISBN: 978-91-40-69260-3
 • Naturkunskap 1b: Synpunkt 1b, Gleerups, ISBN:978-91-40-69260-3
 • Naturkunskap 2: Synpunkt 2, Gleerups, ISBN:978-91-40-69586-4

Näthandel

 • Näthandel 1 och 2: H2000 Näthandel 1 Fakta och uppgifter, Liber, ISBN: 978-91-47-10611-0

Personaladministration

 • Personaladministration – i praktiken, 2:a uppl. 2010,  Liber, ISBN: 978-91-47-09508-7 (faktabok), 978-91-47-09509-4 (övningsbok)

Personlig försäljning

 • Personlig försäljning 1: H2000 Personlig försäljning – med kunden i fokusLiber, ISBN: 978-91-47-10613-4

Praktisk marknadsföring

 • Praktisk marknadsföring 1: H2000 Praktisk marknadsföring – att marknadsföra i butikLiber, ISBN: 978-91-47-10615-8

Privatjuridik

 • Privatjuridik:  J2000 Privatjuridik & rättskunskap, 2:a uppl 2016, Liber, ISBN: 978-91-47-11579-2

Redovisning

Redovisning 1:

 • R2000 Redovisning 1, 1:a uppl 2013, Liber, ISBN: 978-91-47-11027-8 (faktabok), 978-91-47-11028-5 (övningsbok)
 • R2000 Redovisning 1, 1:a uppl 2013, Liber, ISBN: 978-91-47-11632-4, Kommentar och lösningar, (OBS! Frivillig bok)

Redovisning 2:

 • R2000 Redovisning & beskattning, Faktabok, 7:e uppl 2017, Liber, ISBN: 978-91-47-12380-3
 • R2000 Redovisning & beskattning, Problembok, 7:e uppl 2017, Liber, ISBN: 978-91-47-12379-7
 • R2000 Redovisning & beskattning, Kommentar och lösningar, 7:e uppl 2017, Liber, ISBN: 978-91-47-12378-0 (OBS! Frivillig)
 • Datorredovisning Visma Administration, 4:e uppl 2011, Liber, ISBN 978-91-47-10335-5

Samhällskunskap

 • Samhällskunskap 1a1: REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4
 • Samhällskunskap 1a2: REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4
 • Samhällskunskap 1b: REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4

Boken finns även som e-bok hos Ord & Bok.

Svenska

 • Svenska 1: Svenska Impulser, Sanoma utbildning, ISBN: 9789-16-22-7072-8
 • Svenska 2: Svenska Impulser 2, Sanoma utbildning, ISBN: 9789-15-23-1714-3

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1: 

 • Svenska för mig, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10818-6
 • Form i Fokus B, Folkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-74-34400-4
 • Form i fokus B. FacitFolkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-7434-402-8

Svenska som andraspråk 2:

 • Språkporten. Svenska som andraspråk 123, uppl 2:1, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-07917-2
 • Form i Fokus B, Folkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-74-34400-4
 • Form i fokus B. FacitFolkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-7434-402-8
 • De litterära epokerna – en översikt, Liber, ISBN: 978-91-47-07924-7

Svenska som andraspråk 3:

 • Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3Studentlitteratur, ISBN: 978-91-4407-917-2
 • Form i Fokus B, Folkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-74-34400-4
 • Form i fokus B. FacitFolkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-7434-402-8
 • Två skönlitterära verk som du köper/lånar själv meddelas i kursen

Vård- och omsorg

 • Vård- och omsorgsarbete 1: Vård- och omsorgsarbete 1Sanoma utbildning (2017), ISBN: 978-91-523-3080-7
 • Etik och människans livsvillkor: Etik och människans livsvillkorSanoma utbildning (2017), ISBN: 978-91-523-3398-3
 • Hälsopedagogik: Hälsopedagogik, Sanoma utbildning, ISBN: 9789152331170 (Digital elevlicens 12 månader finns, ISBN: 9789152339992)
 • Psykologi 1: Psykologi 1Gleerups, ISBN: 9789140682116 (Digital elevlicens 6 månader finns)
 • Medicin 1: Medicin 1 och 2, Liber (2011), ISBN: 9789147103546
 • Psykiatri 1: Psykiatri 1Sanoma utbildning (2011), ISBN: 9789152307595 (upplaga 1) eller ISBN: 9789152331163 (upplaga 2)
 • Specialpedagogik 1: Specialpedagogik 1Sanoma utbildning (2016), ISBN: 52331972
 • Vård- och omsorgsarbete 2: Vård- och omsorgsarbete 2Sanoma utbildning (2012), ISBN: 52315187

Barnskötarutbildningen

 • Pedagogiskt arbeteGleerups,  ISBN: 978-91-40-67577-4
 • Pedagogiska teorier, Gleerups,  ISBN: 978-91-40-67829-4
 • Aktivitetsledarskap, Gleerups, ISBN: 978-91-40-69009-8
 • Hälsopedagogik, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67278-0
 • Etnicitet och kulturmöten, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67832-4
 • Barns lärande och växande, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67576-7

Övriga sammanhållna utbildningar (heltid)

Kurslitteratur meddelas av respektive lärare.