Till vem ska du vända dig med vad?

Här kan du se vem du ska vända dig till med olika frågor runt dina studier. 

 • Påskrift av CSN-papper – Expeditionen
 • Påskrift av A-kassepapper – Expeditionen
 • Kursintyg – beställs via webben
 • Återbud och avbrott på kurser – görs via webben
 • Samlat betygsdokument – beställs via webben

Ekonomiassistent: Riitta Egerup

 • Betalning av böcker
 • Betalning av prövning

Skyddade personuppgifter: Judeh Mazhar

 • Du bör alltid kontakta Therese om du har skyddade personuppgifter från Skatteverket.

Studievägledare:
Tina Söderström Allard
Sophia Andreasson

 •  Vägledning
 •  Studieplanering
 •  Kursbyten
 •  Schemakrockar
 •  Interkommunal ersättning
 •  Distanskurser
 •  Slutbetyg/Gymnasieexamen

Rektor: Carina Frisk

C3L:s studerandeteam: Tina Söderström Allard

 • Om du har svårigheter att klara dina studier eller har en funktionsnedsättning