C3L byter lärplattform

Nu går även vuxenutbildningen i Tyresö över till lärplattformen Vklass. Detta innebär att Vklass nu används för alla skolformer i Tyresö. Syftet med den nya lärplattformen är bl.a. att samla all administration, såsom planering, bedömning och uppföljning av elever, i ett enda system.

Lärplattformen ska vara ett stöd för undervisningen och där hittar du ditt personliga schema och all övrig information du behöver för att genomföra kurser och utbildningar och för att kommunicera med lärare och andra elever.

Du når Vklass när din kurs/utbildning startar med de användaruppgifter du får från skolan. Inloggning sker från startsidan på c3l.se, högst upp till höger:

Använd knappen Logga in med Tyresö skolfederation och sedan Personal- och elevinloggning:

Om du loggar in hemifrån eller på telefon/platta använder du knappen Elevinloggning: