Beställning av Slutbetyg – Gymnasieexamen

Vi kontaktar dig efter det att din beställning är mottagen. Du måste ansöka om slutbetyg/gymnasieexamen senast tre veckor innan du vill ha ut dem.

OBS!  Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts med gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset framgår om det avser en yrkes- eller en högskoleförberedande examen. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning skulle upphöra den 1 januari 2017.

Jag har gjort en studieplan/uträkning med C3L's studievägledare

JaNej

Jag har betyg från ett annat komvux eller gymnasium som ska med i slutbetyget/gymnasieexamen

NejJa, jag lämnar in en kopia av betyget i receptionenJa, jag bifogar en pdf av mitt/mina betyg här nedan...Hämta betyg

Jag vill hämta mitt betyg på C3L

Skicka betyget till följande adress