Anmälan till prövning

OBS! Höstens prövningsperiod är fulltecknad. Vänligen vänd dig till annan kommunal vuxenutbildningsanordnare. Välkommen tillbaka under vårterminen 2020.

Prövningar för vuxenstuderande görs på C3L/Tyresö komvux

Har du fått ett F/IG i en kurs på gymnasiet eller på komvux kan du göra en prövning i den kursen för att uppnå ett godkänt betyg. Har du godkänt i en kurs kan du göra en prövning för att höja ditt betyg. Du kan även göra prövningar i kurser du inte har läst sedan tidigare. Du har inte rätt till någon lärarledd undervisning inför prövningen utan måste studera på egen hand.

Du kan endast göra en prövning hos en huvudman som inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux) anordnar den aktuella kursen. Om C3L inte har möjlighet att utföra en prövning ansöker du själv om att få göra den hos annan valfri vuxenutbildaranordnare. Ansökan om prövning hos annan anordnare kan inte göras via C3L.

C3L anordnar prövningar tre gånger per läsår. Fyll i och skicka in din intresseanmälan för prövning på C3L. Glöm inte att bifoga tidigare betyg. Du kontaktas snarast om möjligheten att genomgå prövning i den kurs du ansökt om. Avgiftsfrågan regleras i en särskild förordning (1991:1124) Om avgifter för prövning inom skolväsendet). Läs igenom den i samband med att du ansöker om prövning. Observera att du endast kan pröva i en kurs per period.

C3L har ingen reservlista. Avgiften betalas inte tillbaka vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Avgiften måste vara betald senast 6 veckor innan prövningstillfället. När prövningsavgiften är betald får du kontaktuppgifter till prövningsansvarig lärare. Du kontaktar nu läraren för att få information om prövningens upplägg, förslag på läromedel, inlämningsuppgifter, betygskriterier med mera. Var beredd på att prövningen kan pågå under hela prövningsperioden. Du ska kunna legitimera dig i samband med prövningen.

Observera att sökt prövningstid inte kan garanteras, utan är beroende av mängden ansökningar.

Prövningsavgift

  • 500 kronor per prövningstillfälle och prövningsavgiften sätts in på bankgiro 5674-3529.
  • Det är mycket viktigt att du gör följande:
    Märk inbetalningen med prövningsanmälan + nummer 671-3132-47211-6702 samt ditt namn.  

Intresseanmälan för prövning

Personuppgifter:

Kurs/er som anmälan avser

Sökt prövningsperiod

Lämna in din anmälan senast sex veckor före prövningsperiodens början.

Våren 2020

3 februari-21 februari

27 april-15 maj

Jag bifogar:


kopia av tidigare utfärdat slutbetyg från gymnasiet eller grundskolanintyg angående genomgången laborationskurs (gäller laborativa kurser)