Anmälan till prövning

Rutiner i samband med prövning

OBS! Ansökan till kommande prövningsperiod (2 maj) är stängd. Du har rätt att göra prövningen hos valfri kommunal vuxenutbildningsanordnare. På skolornas hemsidor kan du söka information om prövningar och vilka prövningsperioder som gäller för skolan.

Du kan göra en prövning på de flesta kurser som anordnas av vuxenutbildningen i Tyresö kommun. Om du inte är folkbokförd i Tyresö kommun ska du i första hand vända dig till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Om C3L inte har möjlighet att utföra en prövning ansöker du själv om att få göra den hos valfri vuxenutbildaranordnare. Ansökan om prövning hos annan anordnare kan inte göras via C3L.

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser inom kommunal vuxenutbildning som det sätts betyg på, inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi), och i gymnasiearbetet. Det här gäller även om du tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Är du däremot elev i gymnasieskolan får du inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete som du redan fått ett godkänt betyg på. Du kan endast göra en prövning hos en huvudman som inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux) anordnar den aktuella kursen. Om du vill göra en prövning i gymnasiearbetet behöver du söka dig till en huvudman som anordnar utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet gäller. En huvudman är den som äger skolan, det vill säga antingen kommunen eller ägaren till en fristående skola.

Du som inte är elev men vill ha betyg från gymnasieskolan kan vända dig till en gymnasieskola för att genomgå prövning för betyg. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg i en kurs. Prövningen kan även gälla gymnasiearbetet. Du kan bara vända dig till skolenheter som för tillfället anordnar undervisning i aktuell kurs.

Så här fungerar prövningar vid C3L:

 • Vi anordnar prövningar fyra gånger per läsår.
 • Fyll i och skicka in intresseanmälan här nedanför. Du kontaktas snarast om möjligheten att prövas i de kurser du önskar.
 • När du fått ok om att göra en prövning betalar du in en avgift på 500 kronor per ämne/kurs (avgiftsfrågan regleras i en särskild förordning (1991:1124) Om avgifter för prövning inom skolväsendet). Om du måste skjuta upp din prövning på grund av sjukdom eller annan särskild angelägenhet behöver du inte betala en ny avgift.
 • För prövning i kurser där laborationer ingår måste du ha genomgått en laborations-kurs eller på annat sätt kunna styrka dina laborativa färdigheter.
 • Senast sex veckor innan prövningsperiodens start ska prövningsavgiften vara inbetald. När den är betald skickar du ett mejl till den som antagit dig till prövningen om att avgiften är betald. Du får då kontaktuppgifter till prövningsansvarig lärare.
 • Du har nu två veckor på dig att kontakta läraren för att få praktisk information om prövningens upplägg, läromedel, inlämningsuppgifter, betygskriterier med mera. Var beredd på att prövningen kan pågå under hela prövningsperioden. Har du inte kontaktat din lärare en månad innan prövningen ska påbörjas erbjuds du att göra prövningen kommande period i mån av plats.
 • Du ska kunna legitimera dig i samband med prövningen.

Observera att sökt prövningstid inte kan garanteras, utan är beroende av mängden ansökningar.

Prövningsavgift

 • 500 kronor per prövningstillfälle och prövningsavgiften sätts in på bankgiro 5674-3529.
 • Det är mycket viktigt att du gör följande:
  Märk inbetalningen med prövningsanmälan + nummer 671-3132-47211-6702 samt ditt namn.  

Intresseanmälan för prövning

Personuppgifter:

Kurs/er som anmälan avser

Observera att vi tyvärr inte kan erbjuda prövningar i Svenska 3.

Sökt prövningsperiod

Lämna in din anmälan senast sex veckor före prövningsperiodens början.
Observera att vi inte gör prövningar i Svenska 1 och 3, Historia, Engelska 7, Matematik 3c och 4, samt Kemi och Fysik under hösten 2018.

Våren 2018

1 februari-22 februari2 maj-23 maj

Hösten 2018

20 oktober-14 november

Jag bifogar:

kopia av tidigare utfärdat slutbetyg från gymnasiet eller grundskolanintyg angående genomgången laborationskurs (gäller laborativa kurser)