Användbara länkar

Här hittar du länkar till sidor du kan ha nytta av när du behöver information om studier, om hur du kan söka till utbildningar och ansöka om lån eller bidrag m.m.

Skolverket
Skolverkets information om Komvux. Kursbeskrivningar av gymnasiala och grundläggande kurser mm.

Antagning.se
Ansökan till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. Information om utbildningar, behörigheter, antagningsstatistik mm.

Studera.nu
Högskoleverkets information om universitets- och högskolestudier samt högskoleprovet.

Yrkeshögskola
Samlad information om Kvalificerad yrkesutbildning och Yrkeshögskoleutbildning. Eftergymnasiala yrkesutbildningar med praktik. CSN-berättigade.

Folkhögskola
Samlad information om kurser på alla Sveriges folkhögskolor.

Utbildningsinfo.se
Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Här finns samlad viktig information för att du ska kunna välja en skola eller en utbildning som passar dig och dina intressen. Här finns också inspiration och stöd för att underlätta ditt val.

Arbetsförmedlingen
Yrkesbeskrivningar, information om arbetsliv och studier, länkar och intressetest.

Saco
Information om akademikeryrken. Intressetest.

Utlandsstudier
Information om att söka studier utomlands

Särskild utbildning för vuxna
Vuxenutbildning som motsvarar grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt träningsskolan.

CSN, Centrala studiestödsnämnden
Ansökan och information om ekonomiskt bidrag och lån för studier.

Mecenat
Studentkort som ger mängder av rabatter.

En annan väg till behörighet
Reell kompetens. Behörighet till högskola genom vissa ämnen och yrkeserfarenhet.

Universitets- och högskolerådet
Bedömning av utländsk utbildning. Omräkning av utländska gymnasiebetyg.