Barnskötare – pedagogiskt arbete

Vill du arbeta med barn eller ungdomar? Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter.

Skrattande barn.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i förskola eller inom fritidsverksamhet i grundskolan, eller annan liknande verksamhet. Du får en bred grund inom många varierande yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller stödpedagog.

Utbildningen passar även dig som redan arbetar inom området men saknar formell kompetens. Den ger också en bra grund om du vill vidareutbilda dig på högskola, exempelvis till förskollärare eller fritidsledare.

Betoning på möten mellan människor ger dig möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningens centrala delar grundar sig i samverkan, samarbete och kommunikation. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursernas alla delar är det viktigt med närvaro och aktivt deltagande under lektioner.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs fyra veckor under hösten inom förskola och fyra veckor under våren inom skola, fritidshem eller särskola. Utbildningen går på heltid och startar en gång per år.

OBS! Inför APL ska ett aktuellt utdrag från belastningsregistret uppvisas.

Kurser

Termin 1

  • Pedagogiskt arbete, 100 poäng
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Kommunikation, 100 poäng
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
  • Barns växande och lärande, 100 poäng

Termin 2

  • Dramapedagogik, 100 poäng
  • Pedagogiskt arbete, 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
  • Specialpedagogik, 100 poäng

I utbildningen ingår även tre obligatoriska naturkunskapsdagar samt en kurs i hjärt- och lungräddning för barn.

Efter utbildningen

Barnskötare arbetar ofta på en kommunal eller privat förskola tillsammans med förskollärare, eller som elevassistent i skolan.

Kombination Barn

Om du vill utbilda dig inom barnomsorg och inte har svenska som första språk, har avslutat SFI C och inte har betyg i SVA grund, kan du läsa Kombination Barn.

Läs om Kombination Barn.

Ansvarig lärare:

Anne Sörbring Svanstedt
anne.sorbringsvanstedt@tyreso.se

Utbildningsstart:

17 augusti 2020

Sista ansökningsdag:

2 juni 2020

Kurstid:

Två terminer

Studiestöd:

Utbildningen är
studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk – grundläggande

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur. När du studerar på C3L tillkommer en kopieringsavgift på max 200 kr per termin, oavsett antal kurser.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 mars 2020
Upp