Kombination Vård

En yrkesutbildning kombinerad med Svenska som andraspråk (f.d. SFY Vård).

Vårdpersonal.

Kombination Vård är ett kurspaket för dig som vill arbeta inom vården och inte har svenska som första språk. Utbildningen börjar med en 20 veckors förberedande kurs i svenska som andraspråk med vårdfokus och fortsätter med fyra terminer på vårdutbildningen där du också fortsätter studera svenska. Utbildningen inkluderar totalt 12 veckors praktik.

Observera att från och med den 1 januari 2016 gäller samma hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som inom hälso- och sjukvården.

Var ges utbildningen?

Utbildningen ges i klassrum på C3L i Tyresö. Under sista terminen sker en del av undervisningen på distans.

Vem kan ansöka?

Du som har avslutat SFI C men ännu inte tagit betyg i SVA Grund (grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4) kan söka utbildningen. Om du inte är boende i Tyresö kommun, behöver du gå till en studievägledare i din kommun och lämna in din ansökan till Kombination Vård där. Din hemkommun bestämmer om du kan studera i Tyresö.

Hur ansöker jag?

Du fyller i en ansökningsblankett. Spara ner den på datorn, fyll i, skriv ut och lämna den på SFI-centrum eller Komvuxcentrum i din hemkommun tillsammans med en kopia på ditt betyg i svenska. De behöver signera del två av blanketten och skicka ansökan till C3L.

Ansökningsblankett

OBS! Om du är folkbokförd i Tyresö behöver du bara fylla första sidan i ansökningsformulär.

Hur görs urvalet?

Vi tar in ca 25 personer på Kombination Vård. För att bli antagen krävs det att du har gjort en intagningsintervju. Alla som ansöker till utbildningen blir kallade till att göra en intervju. Ungefär en vecka efter att du har gjort intervjun kommer du att få svar på om du kommit in på utbildningen eller inte. Du kan också få reservplats, i så fall kommer du in på utbildningen om någon annan lämnar sin plats. Utbildningen startar två gånger per år.

Kursinnehåll

Antal terminer du läser är individuellt och behovsprövat. Vid behov kan du läsa grundläggande svenska i två terminer innan du startar vårdutbildningen.

Termin 1-2 – svenska som andraspråk med vårdfokus

 • Grundläggande svenska som andraspråk med vårdfokus. Inkluderar allmän förberedelse i vårdämnen inför vårdutbildningen.

Termin 2(3)-5(6) – vårdutbildning med svenska som andraspråk

 • SVA 1, 100p
 • SVA 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 • 400-500 poäng i valbara kurser för fördjupning under sista terminen, inom ett av områdena Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård, Funktionsnedsättning samt Psykiatri.

Utbildningen innehåller sammanlagt 8 veckors praktik uppdelat på 2 perioder.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka jobb inom olika delar av vården som exempelvis undersköterska, personlig assistent, skötare, boendestödjare etc.

Samordnare:

Therese Sarocchi
therese.sarocchi@tyreso.se
Telefon: 08-578 275 09

Utbildningsstart:

13 januari 2020

Sista ansökningsdag:

2 december 2019

Kurstid:

5-6 terminer (individuellt upplägg)

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Betyg i SFI C eller motsvarande

Betyg:

Efter avslutade kurser ges betyg och kursintyg

Kostnader:

Utbildningen är avgiftsfri, men kursmaterial och en kopieringsavgift på max 200 kr per termin betalas av elev.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Upp