Matematik – grundläggande

Vill du lära dig matematik?

Du som har gått mycket kort tid i skolan och inte har grundläggande kunskaper i matematik bör studera matematik på grundläggande nivå. Kursen är indelad i fyra delkurser. Innan du börjar får du göra ett nivåtest för att bli placerad i den delkurs som passar dig. När du är godkänd på delkurs 4 kan du gå vidare till matematik på gymnasienivå.

Du får bl.a. lära dig positionssystemet, de fyra räknesätten, decimalform, geometri, statistik, samband och förändring och procenträkning. Annat som ingår är ränta, geometri, diagram och tabeller, potenser, algebra och ekva­tioner, statistik, sannolikhetslära och grundläggande funktionslära. Du läser kursen med en individuell studieplan och planerar dina studier tillsammans med läraren .

Du får lärarhjälp på schemalagda tider, där läraren fungerar som handledare. I denna kurs ges individuella genomgångar vid behov. Varje delmoment testas och utvärderas tillsammans med läraren. Betyg sätts när du visat kunskaper på hela kursen. Kursens längd styrs av individuella förkunskaper, tid och målsättning.

Poäng per delkurs:
Delkurs 1: 100
Delkurs 2: 100
Delkurs 3: 200
Delkurs 4: 200

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: sammanlagt 600
Nationell/Lokal kurskod: GRNMAT2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Upp

Hitta på sidan