Studieinformation – distanskurser

Att studera på distans ger dig en större frihet, men innebär också stora krav på god planeringsförmåga och disciplin. Du väljer själv var och hur du lägger upp dina studier. Kursens planering följs, men du går inte på fysiska lektioner om det inte ingår.

Distanskurser söker du via vår hemsida (under ansökningstiden), eller via vår ansökningsblankett. Om du söker via blankett så skall den skickas eller e-postas till studievägledarna på C3L ihop med betyg, samt en kort motivering till varför du behöver läsa kursen. Handläggningstiden för distanskurser utanför ordinarie ansökningstid är max tre veckor.

Observera att om du är folkbokförd i en annan kommun än Tyresö måste du skicka blanketten till din hemkommun för ett godkännande att läsa i annan kommun. Om du har frågor och/eller behöver mer stöd vid ansökan så kan du vända dig till studievägledarna på C3L. Tillsammans kan ni formulera mål och skapa en studieplan för dina distansstudier.

Det finns möjlighet att läsa andra kurser än de som ges på C3L, om du inte hittar den kurs du vill läsa, kontakta studievägledningen.

Du kan läsa vissa kurser med olika studietakt, på 10 veckor eller 20. Vid halvdistanskurser sker vissa träffar på C3L.

Att studera på distans

Kursupplägget och den studietakt du valt är dina ramar. Om du läser med 25% studietakt (20 veckor) ska du lägga 10 timmar/vecka per kurs och om du läser med 50% studietakt (10 veckor) ska du lägga 20 timmar/vecka per kurs. Du har stor frihet men också ett stort ansvar för att planeringen och vald studietakt hålls. För att kunna gå en distansutbildning måste du ha tillgång till en dator och internetuppkoppling.

När man läser på distans har man ofta många inlämningsuppgifter. Det är viktigt att planera sin tid väl och att löpande lämna in uppgifter så att man inte kommer efter i kursen.

I vissa kurser erbjuds studieträffar och handledning ges både på C3L och via e-post eller vår lärplattform Vklass.

Om Vklass

Informationsfilmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktisk information

  • Du måste komma på ev. uppstartsmöte eller höra av dig till läraren senast dagen för kursstart för att behålla din plats i kursen.
  • Du är själv ansvarig för din studietakt, men du ska följa kursens planering. Om du behöver ändra din studietakt måste du själv vända dig till någon av våra studievägledare. Det räcker inte att du meddelar undervisande lärare.
  • Ändrad studietakt påverkar lån/bidrag från CSN.
  • Skrivningar/prov görs på C3L.
  • I vissa kurser kan laborationer och praktiska övningar på plats vara obligatoriska. Kontakta undervisande lärare om vad som gäller för din kurs.
  • För att anses vara aktiv i en kurs krävs att du lämnar in uppgifter enligt kursens planering. Efter två veckors inaktivitet får du en påminnelse per e-post och då måste du kontakta läraren inom en vecka, annars skrivs du ut från kursen.

Vklass

Vklass är vår lärplattform och där hittar du all information som du behöver för att kunna göra dina uppgifter i kursen. Vklass är webbaserat så du kommer åt det varifrån som helst, bara du har en dator med uppkoppling.

Det är mycket viktigt att du noga läser den information du får av läraren, per e-post och på Vklass.

Läser du minst 20 poäng i veckan (t.ex. 20 veckor=400 poäng) räknas dina studier som heltidsstudier. I fråga om studiestöd kontakta CSN för information om vad du är berättigad till.

Intag:

Ht 2020: 17 augusti och 19 oktober.
OBS! Avvikelser kan förekomma, se kallelse eller kontakta din lärare.

Ansökan:

Görs via webben eller ansökningsblankett. När du blivit inskriven i en distanskurs ska du kontakta ansvarig lärare.

Studiestöd:

Komvux är studiestödsberättigat

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Upp