Företagsekonomi 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i företagsekonomi?

Kursen bygger på Företagsekonomi 1 och behandlar bl.a. företagens roll i samhället, utformning av affärsplan och affärsidé, budgetering samt organisation och ledarskap.

Annat som ingår är bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys, begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang, samt hur ledarskap fungerar.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: FÖRFÖR02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Upp

Hitta på sidan