Studerandeteamet

Har du behov av extra stöd och/eller hjälp med dina studier?

Studerandeteamet på C3L

Monica, Carina, Tina, Ann-Sofie och Patrik

På C3L finns ett team för dig som har svårigheter att klara dina studier eller har en funktionsnedsättning. Teamet består av specialpedagog, studie-och yrkesvägledare, lärare och skolledare.

Du kan få hjälp med att låna talböcker, få information om hur du strukturerar dina studier eller tips på anskaffning av hjälpmedel. Du kan även få hjälp med att kontakta andra instanser om du är i behov av stöd eller hjälp i din livssituation.

Kontakta Tina Söderström Allard:

tina.soderstromallard@tyreso.se

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 januari 2020
Upp

Hitta på sidan