Vanliga frågor runt studier

När man börjar tänka på att studera kommer det ofta upp en hel del frågor. 

Arbeta och studera

På C3L erbjuder vi både dag-, kvälls- och distanskurser.

Att studera i annan kommun

Ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå i en annan kommun ska lämnas till din hemkommuns vuxenutbildning (C3L). Hemkommunen sänder ansökan vidare till den kommun du vill studera i. Till ansökan kommer det att fogas ett yttrande där det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den utbildning du sökt. Fr.o.m. att C3L tagit emot en ansökan är handläggningstiden upp till två veckor.

Att ta med barn till skolan

På C3L har vi en policy som innebär att man inte tar med sina barn till skolan utom vid tillfälliga besök. Detta p.g.a. att det är störande på lektioner och i allmänna utrymmen, samt att barnen smittar om de är sjuka.

CSN

Hos CSN hittar du information om lån och bidrag för olika studier.

Distansstudier

På C3L kan du läsa kurser på hel- eller halvdistans, på kvarts- eller halvfart (25% eller 50% studietakt). Prov i kurserna skrivs på C3L. Vi har fyra intag till distanskurser per år. 25% studietakt kan inte sökas för intag 2 på vårterminen. Du kan alltså inte läsa distanskurser på C3L över sommaruppehållet. Du måste komma på ev. uppstartsmöte eller höra av dig till läraren senast dagen för kursstart för att behålla din plats i kursen.  Läs mer om distansstudier…

Fotografering

C3Ls policy är att ingen fotografering eller filminspelning får ske utan medgivande från berörda.

Heltidsstudier

Heltid är att läsa 20 poäng per studievecka. En 400-poängsutbildning är alltså på 20 veckor.

Högskolebehörighet

Kontakta en studie- och yrkesvägledare som kan göra en värdering av dina gymnasiebetyg åt dig. Sedan gör ni tillsammans en individuell studieplan för dig om du behöver läsa upp något ämne.

Högskolestudier

Gå in på antagning.se. Där hittar du alla program och kurser på högskolor och universitet i Sverige.

Individuell studieplan

När du gör ansökan till kurser och kurspaket på Komvux så gör du också en individuell studieplan. Studieplanen innehåller:

  • Tidigare utbildning och erfarenhet
  • Syfte och mål med studierna
  • Eventuella delmål
  • Hur når jag mina mål
  • Studietakt och beräknad studietid
  • Studiefinansiering

Alla sökande erbjuds och rekommenderas att göra den individuella studieplanen tillsammans med studie- och yrkesvägledare på C3L. Studieplanen revideras löpande vid behov.

Komvux i annan kommun

Du ansöker på den kommunens blankett och bifogar betyg, meriter samt ett brev där du anger varför du behöver utbildningen och vad den ska leda till. Därefter lämnar du in den till din hemkommun (C3L). Vi behandlar din ansökan och utifrån dina skäl och din utbildningsnivå avgör vi om du kan få tillstånd att läsa i en annan kommun.

Kostnader

Komvuxkurser är kostnadsfria men kursmaterialet betalar man själv (utom SFI, SFX och SFY). En mindre kopieringsavgift tas ut varje termin.

Kurslitteratur

Du bekostar din kurslitteratur själv (utom SFI, SFX och SFY). I vissa kurser kan läraren ta upp beställning och köpa in böcker och sedan kan du hämta ut mot betalning. OBS! Du kan inte göra beställningar från förlag/affärer i C3L:s namn. Beställer du böcker är din beställning personlig och ska göras i ditt eget namn.

Läsa upp betyg

Tyresö kommun har som policy att du bara får läsa upp betyg som du fått F på. Har du redan ett godkänt betyg finns möjlighet att begära en prövning i ämnet.

Parfym/starka dofter

Av hänsyn till allergiker m.fl. bör man undvika att använda starka dofter eller stora mängder parfym när man är på C3L.

Sen anmälan

I mån av plats tar vi in elever även efter kursstart. C3L har också löpande antagning i grundläggande svenska och grundläggande engelska liksom för alla nivåer i matematik, samt i alla distanskurser.

Slutbetyg

Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts med gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset framgår om det avser en yrkes- eller en högskoleförberedande examen. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning skulle upphöra den 1 januari 2017.

Studerandeteam

På C3L finns ett team för dig som har svårigheter att klara dina studier eller har en funktionsnedsättning. Teamet består av specialpedagog, studie-och yrkesvägledare, lärare och skolledare. Du kan få hjälp med att låna talböcker, få information om hur du strukturerar dina studier eller tips på anskaffning av hjälpmedel. Du kan även få hjälp med att kontakta andra instanser om du är i behov av stöd eller hjälp i din livssituation.

Ålder

Från höstterminen det år man fyller 20 år eller när man fått slutbetyg från gymnasiet, får man studera på vuxenutbildning. Har du hoppat av gymnasiet och är under 20 år får du alltså vänta. Det finns ingen övre åldersgräns för studierna. På SFI får man studera mellan 16-65 års ålder.