C3L–ett lyft för dig som bor i Tyresö

På C3L i Tyresö ska valfrihet och kvalitet stå i centrum för våra elever och vi anordnar vuxenutbildning inom många områden och på olika nivåer. 

C3L möter olika behov

Vi har såväl grundläggande utbildning som gymnasial utbildning. Vi erbjuder dag- kvälls- och distanskurser, detta för att ge fler möjligheten att studera. Även studiesätten är varierande för att möta våra elevers olika behov.

Undervisning med kvalitet

Vår strävan är att ge dig undervisning av hög kvalitet där du står i fokus. Det innebär till exempel att våra lärare har lång erfarenhet av vuxenutbildning bakom sig och är vana att anpassa kurserna efter elevernas behov.

Vår undervisning bygger på att vi tror på alla människors lika värde och undervisningen bedrivs i demokratiska former. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i vår miljö.

Våra kvalitetsgarantier

Studie- och yrkesvägledning: Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.

Individuell studieplan: Du som studerar på C3L får en individuell studieplan.

Utvärdering: För att säkerhetsställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.