Yrkesförare – lastbil

Öppet Hus på Utbildningscentret för Yrkestrafik

Lördag 28 okt. Kl. 11-15
Torsdag 23 nov. Kl. 16-19
Båda dagarna ges information om utbildning till både buss- och lastbilsförare.

Mer information: lanna@utbcentret.se, tel: 070-520 98 95

Välkommen till:
Speditionsvägen 41, Skogås
(DSV:s terminal i Länna industriområde)


Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att du på ett serviceinriktat, säkert, kvalitets- och miljömedvetet sätt ska kunna arbeta som yrkesförare. Du  ges möjlighet att enligt Transportstyrelsens krav prövas för körkortsbehörighet C (tung lastbil) och CE (tung lastbil med släp). Du studerar i 30 till 40 veckor med fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning.

Om du är skriven i Tyresö lämnar du din ansökan till C3L i Tyresö tillsammans med kopia på slutbetyg från grundskolan och kopia på B-körkort. Om du är skriven i en annan kommun lämnar du din ansökan tillsammans med kopia på slutbetyg från grundskolan och kopia på B-körkort till vuxenutbildningen i din hemkommun. Hemkommunen fattar beslut om de vill upphandla en utbildningsplats till 30 veckors utbildning för C-körkort. Senare i utbildningen finns möjlighet att bygga på med CE-behörighet om om din hemkommun beviljar det.

I samband med att utbildningen startar måste du ha körkortstillstånd, läkarintyg och godkänt synprov klart.

Kurser

  • Yrkestrafik, 300 poäng
  • Godstrafik, 200 poäng
  • Godshantering, 100 poäng
  • Fordonskombinationer, 200 poäng

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning och godkänt körprov kan du arbeta inom distribution, som timmerbilsförare eller utlandsförare.

I samarbete med Utbildningscentret för yrkestrafik AB

uc