Vård & omsorg

En väg till ett framtidsyrke

Den här utbildningen riktar sig till dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger en bred kunskap inom vård- och omsorgsområdet. Du kan välja att studera på hel- eller deltid och kan i viss mån skräddarsy din utbildning. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande, (APL) där följer du din handledares schema (kvälls- och helgtjänstgöring ingår).

Denna utbildning kräver att du kan kommunicera med personal och vårdtagare på ett bra sätt under praktiken. Den ställer också stora krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen som sker större delen av vardagarna, vilket betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Observera att från och med den 1 januari 2016 gäller samma hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som inom hälso- och sjukvården. Läs mer om hygienregler här.

Utbildningen består av en gemensam del om 950 poäng, därefter väljer du din fördjupningsinriktning om 400 poäng.

Kurser

Grundläggande

  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Psykiatri 1, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Specialpedagogik 1, 100 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng (APL 4 veckor)
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng (APL 4 veckor)

Fördjupning

  • 400 poäng i valbara kurser på distans under sista terminen, inom ett av områdena Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård, Funktionsnedsättning samt Psykiatri. (APL 4 veckor)

Om du vill utbilda dig inom vården och inte har svenska som första språk, har avslutat SFI C och inte har betyg i SVA grund, kan du läsa utbildningspaketet SFY Vård.

Efter utbildningen

Efter fullgjord utbildning, (1350 poäng) har du möjlighet att arbeta inom olika verksamheter tex äldreomsorgen, när-/akutsjukvård, vårdcentral, psykiatrin, gruppboende eller daglig verksamhet. Du kan då bli anställd som undersköterska, stödassistent, boendestödjare, personlig assistent eller skötare (tidigare kallad mentalskötare).