Programmering

Med den här inriktningen får du grundläggande kunskaper i programutveckling. Du kan välja att läsa kurserna efter varandra eller samtidigt. Kurserna går på dagtid med 50% studietakt, men går även att välja som distanskurser. Vill du bara läsa en av kurserna går även det bra.

Programmeringen sker i språket Java. I Programmering 1 får du lära dig sådant som datalagring och databearbetning, logik, vektorer, metoder, objekt,  klassbibliotek och filhantering.

Programmering 2 behandlar bl.a. arv, UML, gränssnitt, typoberoende, lambdauttryck, Java Collections Framework, grafiska användargränssnitt, trådar och kommunikation.

Observera att förkunskaper krävs för denna kurs.

Kurser

  • Programmering 1, 100p
  • Programmering 2, 100p

Efter kurserna

Har du grundläggande behörighet så finns möjligheten att efter avslutade kurser söka dig vidare till YhC3L:s utbildning till Systemutvecklare med Java.