Yrkesförare – buss

En utbildning på tjugofem veckor som ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för buss. Vi samarbetar med Utbildningscentret för yrkestrafik AB som utbildar dig för ditt busskörkort.

Bussförare är ett serviceyrke där man träffas många olika människor oavsett om man arbetar inom lokal-, regional eller beställningstrafiken. Utbildningen är anpassad mot de regler som gäller i Europa.

Om du är skriven i Tyresö lämnar du din ansökan till C3L i Tyresö tillsammans med kopia på slutbetyg från grundskolan och kopia på B-körkort. Om du är skriven i en annan kommun lämnar du din ansökan tillsammans med kopia på slutbetyg från grundskolan och kopia på B-körkort till vuxenutbildningen i din hemkommun. Hemkommunen fattar beslut om de vill upphandla en utbildningsplats.

Kurser

  • Yrkestrafik – vux, 300 poäng
  • Persontrafik – vux, 200 poäng

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning och godkänt körprov kan du arbeta inom lokal-, regional- eller beställningstrafiken.  Observera begränsningen för dig som är under 23 år om linjetrafik på högst 5 mils längd.

I samarbete med Utbildningscentret för yrkestrafik AB

uc