SFX-IT – Svenska för programmerare

SFX-IT är en flexibel lösning oavsett vilken nivå du befinner dig på i svenska språket och hur du vill studera. Du kan välja att studera online eller i klassrum. Tillsammans med C3L bestämmer du hur länge du ska studera och vad utbildningen ska innehålla. Du kan välja att studera upp till 3 terminer, vilket motsvarar ca 60 veckor, eller 1,5 år.

Syftet med utbildningen är att du som programmerare från ett annat land snabbt ska kunna lära dig svenska och bli tillgänglig på arbetsmarknaden. I kursen ingår även praktik i ca 10-20 veckor, vilket är ett mycket viktigt första steg.

Hur studerar man?

På SFX-IT har du två möjligheter till studieform.

Dagtid i klassrum i Tyresö

Om du väljer att studera på dagtid i klassrum går du ca 15-18 timmar i veckan, och läser svenska som andraspråk med fokus på IT och programmering, samt ges extra stöd i programmering och teknisk svenska. Vi rekommenderar starkt att du väljer dagtidsstudier om du har möjlighet!

Kvällstid online

Om du väljer att studera kvällstid online, kommer du att få ca 3 timmar i veckan i ett virtuellt klassrum på webbplattformen Fronter. Du arbetar mestadels självständigt efter en studieplan, och på webblektionerna kommer läraren i första hand fokusera på muntlig träning.

Det blir endast en fysisk träff per termin, då du ska göra slutprovet.

Detta är en bra lösning för dig som redan har jobb som programmerare, men behöver lära dig svenska för att kunna jobba vidare i Sverige.

Vem kan ansöka?

Du behöver vara utbildad programmerare, exempelvis ha en universitetsutbildning eller Microsoftcertifiering i programmering. Det som behövs mest på den svenska IT-marknaden är C#, SharePoint och Java, så du kommer att ha störst chans att få jobb om du är utbildad inom något av dessa.

Du måste också kunna tala och förstå engelska.

Hur ansöker jag?

Första steget till din ansökan är att fylla i webbansökan. Du kommer till den genom att klicka på Ansök Här i menyn till höger på sidan!
Efter att du har fyllt i den, får du en länk till en pdf. Den ska du skriva ut, fylla i och lämna på SFI-centrum eller Komvux-centrum i din hemkommun, tillsammans med kopior på de dokument som står i listan på ansökningsblanketten.

Din hemkommun behöver signera del 2 av ansökningsblanketten. När de har signerat den, kommer de att skicka hela ansökan till oss. Om du glömde att skriva ut ansökningsblanketten på webbansökan, kan du klicka här för att få en ny.

 Kursinnehåll

  • Yrkessvenska från nybörjarnivå till SVA 3 (du börjar på den nivå du befinner dig på för tillfället)
  • Programmering i Python
  • Certifieringskurser i C# och Java (officiella certifikat från Oracle eller Microsoft)
  • CV-konstruktion
  • Gästföreläsare, besök och events med fokus på jobb inom IT
  • Stort kontaktnät inom IT
  • Ca 10-20 veckors praktik på ett IT-företag i Stockholm (efter att en viss språknivå uppnåtts)

I samarbete med Academic Work, MSEmploy AB och IT&Telekomföretagen

Academic Work          MS Employ          IT-Telekom