SFX-IT – Svenska för programmerare

SFX-IT är en flexibel lösning oavsett vilken nivå du befinner dig på i svenska språket och hur du vill studera. Du kan välja att studera online eller i klassrum. Tillsammans med C3L bestämmer du hur länge du ska studera och vad utbildningen ska innehålla. Du kan välja att studera upp till 3 terminer, vilket motsvarar ca 60 veckor, eller 1,5 år.

Syftet med utbildningen är att du som programmerare från ett annat land snabbt ska kunna lära dig svenska och bli tillgänglig på arbetsmarknaden. I kursen kan även praktik ingå i ca 10-20 veckor, vilket är ett mycket viktigt första steg.

Hur studerar man?

På SFX-IT har du två möjligheter till studieform.

Dagtid i klassrum i Tyresö

Om du väljer att studera på dagtid i klassrum går du ca 15-18 timmar i veckan, och läser svenska som andraspråk med fokus på IT och programmering, samt ges extra stöd i programmering och teknisk svenska. Vi rekommenderar starkt att du väljer dagtidsstudier om du har möjlighet!

Kvällstid online

Om du väljer att studera kvällstid online, kommer du att få ca 3 timmar i veckan i ett virtuellt klassrum på webbplattformen Fronter. Du arbetar mestadels självständigt efter en studieplan, och på webblektionerna kommer läraren i första hand fokusera på muntlig träning.

Det blir endast en fysisk träff per termin, då du ska göra slutprovet.

Detta är en bra lösning för dig som redan har jobb som programmerare, men behöver lära dig svenska för att kunna jobba vidare i Sverige.

Vem kan ansöka?

Du behöver vara utbildad programmerare, exempelvis ha en universitetsutbildning eller Microsoftcertifiering i programmering. Det som behövs mest på den svenska IT-marknaden är C#, SharePoint och Java, så du kommer att ha störst chans att få jobb om du är utbildad inom något av dessa.

Du måste också kunna tala och förstå engelska.

Hur ansöker jag?

Första steget till din ansökan är att fylla i webbansökan. Du kommer till den genom att klicka på Ansök Här i menyn till höger på sidan!
Efter att du har fyllt i den, får du en länk till en pdf. Den ska du skriva ut, fylla i och lämna på SFI-centrum eller Komvux-centrum i din hemkommun, tillsammans med kopior på de dokument som står i listan på ansökningsblanketten.

Din hemkommun behöver signera del 2 av ansökningsblanketten. När de har signerat den, kommer de att skicka hela ansökan till oss. Om du glömde att skriva ut ansökningsblanketten på webbansökan, kan du klicka här för att få en ny.

Kursinnehåll

Obligatoriska kurser

 • Yrkessvenska från nybörjarnivå SFI C till SVA 3
  Kursbeskrivning: Eleven börjar på den nivå hen befinner sig på för tillfället. Svenskan är anpassad för ett arbete som programmerare, och är tänkt att bygga upp ett stort vokabulär som kan användas inom hela IT-världen i Sverige. Kurserna avslutas med omdöme eller betyg.
  Alla svenskkurser erbjuds även online på kvällstid, med lektioner i webbklassrum en gång i veckan (gäller ej SVA 1-3, som endast har självstudier online).

Valbara kurser

 • Programmering i Python, dagtid i klassrum
  Kursbeskrivning: Välj mellan Python 1, en kurs om grunderna i Python, eller Python 2 som är en fortsättningskurs med mer avancerad kunskap om språket. Python används mycket inom dataanalys, och kan därför gärna kombineras med studier i dataanalys hos oss.
 • Dataanalys, dagtid i klassrum eller på distans
  Kursbeskrivning: Kursens övergripande mål är att ge nödvändiga baskunskaper och förståelse av Big data-begrepp samt metoder och tekniker som krävs för att extrahera värden från Big Data och analysera erhållna datamängder.
  Efter genomförd kurs förväntas elever kunna:
 • förstå teorier, tekniker och perspektiv i Big data-analys
 • hantera stora ostrukturerade eller strukturerade datamängder
 • upptäcka dolda mönster, okända förhållanden och annan värdefull information i syfte att fatta
  smarta databaserade beslut
 • kunna lösa problem och producera svar på vanliga frågeställningar inom området
 • utveckla problemlösnings och analytisk förmåga samt datorkompetens.
  Kursen avslutas med test och intyg om genomförd kurs.
 • Certifieringskurser i C# och Java, online
  Kursbeskrivning: Vi erbjuder kurspaket för dig som vill få de officiella certifikaten från Oracle och/eller Microsoft inom Java och C#. Eleven studerar själv efter en studieplan online, och vid slutet erbjuds eleven en voucher som är värd två försök på test hos Microsoft eller Oracle.
 • Teknisk IT-svenska, online, kvällstid
  Kursbeskrivning: En kurs med mer komplicerade tekniska termer och uttryck, tränas genom läsning och diskussion av tekniska texter anpassade för programmering.

Utöver dessa erbjuder vi också:

 • CV-konstruktion och -översättning
 • Gästföreläsare, besök och events med fokus på jobb inom IT
 • Stort kontaktnät inom IT
 • Möjlighet till 10-20 veckors praktik på ett IT-företag i Stockholm

I samarbete med Academic Work, MSEmploy AB och IT&Telekomföretagen

Academic Work          MS Employ          IT-Telekom