SFX-IT – Svenska för programmerare

SFX-IT är en flexibel lösning oavsett vilken nivå du befinner dig på i svenska språket och hur du vill studera. Du kan välja att studera online eller i klassrum. Tillsammans med C3L bestämmer du hur länge du ska studera och vad utbildningen ska innehålla. Du kan välja att studera upp till tre terminer, vilket motsvarar ett och ett halvt år.

Syftet med utbildningen är att du som programmerare från ett annat land snabbt ska kunna lära dig svenska och bli tillgänglig på arbetsmarknaden.

Hur studerar man?

På SFX-IT har du två möjligheter till studieform.

Dagtid i klassrum i Tyresö

Om du väljer att studera på dagtid i klassrum går du ca 15-18 timmar i veckan och läser svenska som andraspråk med fokus på IT och programmering samt ges extra stöd i programmering och teknisk svenska. Vi rekommenderar att du väljer dagtidsstudier om du har möjlighet.

Kvällstid online

Om du väljer att studera kvällstid online kommer du att få ca tre timmar i veckan i ett virtuellt klassrum på webbplattformen Fronter. Du arbetar mestadels självständigt efter en studieplan och på webblektionerna kommer läraren i första hand fokusera på muntlig träning.

Du kommer till C3L på ett informationsmöte i samband med kursstart och i slutet av terminen då du gör ett slutprov.

Detta är en bra lösning för dig som redan har jobb som programmerare men behöver lära dig svenska för att kunna jobba vidare i Sverige.

Vem kan ansöka?

Du behöver vara utbildad programmerare, exempelvis ha en universitetsutbildning eller Microsoftcertifiering i programmering. Det som efterfrågas på den svenska IT-marknaden är C#, SharePoint och Java, så du kommer att ha goda möjligheter att få jobb om du är utbildad inom något av dessa.

Du måste också kunna tala och förstå engelska.

Hur ansöker jag?

Första steget till din ansökan är att fylla i intresseanmälan. Du kommer till den genom att klicka på här i menyn till höger på sidan.
Efter att du har fyllt i den, får du en länk till ett pdf-formulär. Det ska du spara, fylla i, skriva ut och lämna på SFI-centrum eller Komvux-centrum i din hemkommun, tillsammans med kopior på de dokument som står i listan på ansökningsblanketten.

Din hemkommun behöver signera del 2 av ansökningsformuläret. När de har signerat det, kommer de att skicka hela ansökan till oss. Om du glömde att skriva ut formuläret på webbansökan, kan du klicka här för att få ett nytt.

Kursinnehåll

Obligatoriska kurser

 • Svenska som andraspråk med yrkesinriktning från SFI C till SVA 3
  Kursbeskrivning: Eleven börjar på aktuell kunskapsnivå. Förutom att ge en språklig grund är svenskan  anpassad för att arbeta som programmerare. Undervisningen avser  att bygga upp ett stort vokabulär som kan användas inom IT-branschen i Sverige. Kurserna avslutas med intyg eller betyg.
  Alla svenskkurser erbjuds även online på kvällstid, med lektioner i webbklassrum en gång i veckan (gäller ej SVA 1-3 som endast har distansstudier).

Valbara kurser

 • Programmering 1 och 2 med Python, dagtid i klassrum
  Kursbeskrivning: Välj mellan Programmering 1, en kurs om grunderna i Python, eller Programmering 2 som är en fortsättningskurs med mer avancerad kunskap om språket. Python används mycket inom dataanalys och kan därför gärna kombineras med studier i dataanalys hos oss.
 • Dataanalys, dagtid i klassrum eller på distans
  Kursbeskrivning: Kursens övergripande mål är att ge nödvändiga baskunskaper och förståelse av Big data-begrepp samt metoder och tekniker som krävs för att extrahera värden från Big Data och analysera erhållna datamängder.
 • Certifieringskurser i C# och Java, online
  Kursbeskrivning: Vi erbjuder kurspaket för dig som vill få de officiella certifikaten från Oracle och/eller Microsoft inom Java och C#. Eleven studerar själv efter en studieplan online och vid slutet erbjuds eleven en voucher som är värd två försök på test hos Microsoft eller Oracle.
 • Teknisk IT-svenska, dagtid i klassrum eller online
  Kursbeskrivning: En kurs med mer komplicerade tekniska termer och uttryck, tränas genom läsning och diskussion av tekniska texter anpassade för programmering.

Utöver dessa erbjuder vi också:

 • CV-konstruktion
 • Förberedelse inför jobbintervju
 • Gästföreläsare, besök och events med fokus på jobb inom IT
 • Stort kontaktnät inom IT

I samarbete med Academic Work, MSEmploy AB och IT&Telekomföretagen

Academic Work          MS Employ          IT-Telekom